Pages Menu
Facebook
Categories Menu

CJRAE

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi coordonată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara.

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Principiile activităţii CJRAE:

  • dreptul egal la educaţie;
  • valorizarea la maxim a potenţialului fiecărui copil;
  • individualizarea procesului de educaţie;
  • cooperare şi parteneriat.

CJRAE oferă servicii specializate de mediere şcolară, coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea şi serviciile oferite de cabinetele logopedice interşcolare, centrul judeţean şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică.

În cadrul CJRAE funcţionează:
Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Hunedoara
CJAP este o instituţie subordonată organizatoric ISJ şi CJRAE, iar din punct de vedere metodologic MECT.
Desfăşoară acţiuni de informare, cunoaştere şi consiliere psihopedagogică a preşcolarilor/ elevilor, acţiuni de îndrumare a părinţilor şi de colaborare cu comunităţile locale, în scopul orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor.

Centrul logopedic interşcolar
Centrul şi cabinetele logopedice interşcolare sunt unităţi conexe de învăţământ preuniversitar coordonate de CJRAE.
Activitatea constă în terapia tulburărilor de limbaj şi de comunicare, precum şi în elaborarea şi realizarea unor programe/proiecte specifice, corespunzătoare principalelor disfuncţionalităţi ale limbajului şi comunicării.

Valori promovate:

Valori promovate