CJAP

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Hunedoara este o instituţie subordonată organizatoric Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara, iar din punct de vedere metodologic Ministerului Educaţiei Naţionale. CJAP desfăşoară acţiuni de informare, cunoaştere şi consiliere psihopedagogică a preşcolarilor/ elevilor, acţiuni de îndrumare a părinţilor şi de colaborare cu comunităţile locale, în scopul orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor.

Scurt istoric

Atributii

Servicii

  • Serviciul informare şi documentare
  •      Serviciul prevenţie şi intervenţie timpurie
  •           Serviciul consiliere şi prevenire a delicvenţei juvenile
  •                  Serviciul informare şi consiliere curriculară
  •                          Serviciul Proiecte, Programe, Cercetare
  •                                  Serviciul orientare pentru carieră
  •                                         Serviciul asistenţă socială
  •                                                   Serviciul suport pentru educaţie incluzivă