CJRAE

    Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice şi coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara.

CJRAE coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea şi serviciile oferite de cabinetele logopedice interşcolare, Centrul judeţean şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică, Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională.

 Serviciile educaționale oferite:

 • consiliere şi orientare pentru carieră prin Centrul judeţean şi cabinetele de asistenţă psihopedagogice;
 • terapia tulburărilor de limbaj prin cabinetele logopedice interşcolare;
 • orientare școlară și profesională a copiilor, tinerilor cu cerințe educaționale speciale;
 • sprijin pentru copii cu cerințe educaționale speciale integraţi în învăţământul de masă;
 • informare, consiliere şi orientare pentru cadrele didactice, copii, părinţi, alţi membri ai comunităţii.

 Principalele categorii de beneficiari ai serviciilor noastre:

 • copii, elevi, tineri;
 • părinţi sau aparţinători legali ai copilului;
 • personalul angajat în instituţii care acţionează în domeniul problematicii copilului;
 • membri ai comunităţii.

 Principiile activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara:

 • dreptul egal la educaţie;
 • valorizarea la maxim a potenţialului fiecărui copil;
 • individualizarea procesului de educaţie;
 • cooperare şi parteneriat.

Obiectivele principale ale Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara :

 • cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor / tinerilor indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;
 • informarea şi consilierea cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive;
 • crearea condiţiilor de dezvoltare a elevilor / tinerilor în vederea integrării acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională;
 • implicarea părinţilor în integrarea şcolară şi socială a copiilor / tinerilor;
 • facilitarea relaţionării şcolii cu comunitatea prin parteneriate / proiecte.

 Principalele responsabilități ale Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Hunedoara:

 •  Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea metodologică şi ştiinţifică a serviciilor educaţionale realizate de Centrul şi cabinetele logopedice interşcolare şi de Centrul Judeţean şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică;
  •    Evaluarea, orientarea şcolară şi profesională a elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale prin serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională
  •    Realizarea de studii şi cercetări privind corelarea ofertei educaţionale cu cererea forţei de muncă;
  •    Facilitarea relaţionării unităţilor şi instituţiilor din învăţământul cu comunitatea, prin parteneriate, proiecte şi programe.