Materiale utile

 • Pentru obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională, părintele/reprezentantul legal depun/depune la sediul SEOSP, conform programului cu publicul, următoarele documente lizibile, în original:

 • cerere-tip pentru evaluare complexă şi orientare şcolară şi profesională (Descarcă);
 • copie a certificatului de naştere și a cărții de identitate a copilului (dacă este cazul);
 • copii ale actelor de identitate ale ambilor părinţilor/reprezentantului legal;
 • copie a sentinței de divorț (dacă este cazul);
 • copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului – hotărâre a instanţei/hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului (dacă este cazul);
 • ancheta sociala (Descarcă) efectuată de SPAS din cadrul primăriei cu anexă (Descarcă);
 • fişa medicală sintetică emisă de medicul de familie (Descarcă);
 • certificatul medical tip A5 emis de medicul specialist;
 • fişa de evaluare psihologică emisă de un psiholog atestat de liberă practică în psihologie clinică (Descarcă)
 • fişa psihopedagogică emisă de unitatea de învățământ pe care o frecventează elevul (Descarcă)
 • proiectul planului de servicii individualizat întocmit de responsabilul de caz servicii psihoeducaționale desemnat de unitatea de învățământ, la reevaluare (Descarcă)
 • fișa de achiziții școlare (Descarcă)
 • copie a certificatului de handicap valabil (dacă este cazul)
 • acordul scris al părintelui pentru depunerea documentelor de către reprezentantul unității de învățământ (dacă este cazul(Descarcă).