Evaluarea psihosomatică

ANUNȚ

Vă informăm că evaluarea dezvoltării psihosomatice  a preșcolarilor se va desfășura în perioada: 22.02.2017 – 14.03.2017 în CENTRE DE EVALUARE PSIHOSOMATICA. După această perioadă, începând cu 16.03.2017 evaluarea se va realiza în fiecare zi de joi.
Programarea pentru evaluare se face de luni până vineri între orele  09.00 – 14.00  la numărul de telefon:  0767638499.
Preşcolarii care necesită evaluare psihosomatică la cererea părinților, conform Ordinului 3247/2017
privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru
anul şcolar 2017-2018, conform art. 6, sunt:
– copiii care împlinesc  vârsta  de 6 ani în perioada 1septembrie 2017 – 31 decembrie 2017, a căror
părinți optează pentru înscrierea în clasa pregătitoare;
-copiii care împlinesc vârsta  de 6 ani după data de 31decembrie 2017.
Acte necesare:
– adeverinţă de la medicul de familie/medicul şcolar în care se precizează starea de sănătate a preşcolarului (în original şi copie)
– certificatul de naştere al copilului (în original şi copie);
– carte de identitate părinte/tutore/reprezentant legal care însoțește copilul la evaluare (în original şi copie);
– alte documente medicale din care să rezulte starea de sănătate (dacă este cazul).