Marți – 27 octombrie 2020

Ora 17:00

Webinar:

 „Tulburările specifice de învățare: ce sunt, cum îmi pot ajuta copilul?”

Activitate online organizată de către CJRAE Hunedoara

– Compartimentul de Consiliere Parentală – 

în cadrul programului

Tulburările specifice de învățare -în lumina reflectoarelor”

Agenția Națională Antidrg, în calitate  de coordonator național al politicilor publice în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri, prin Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Hunedoara, în parteneriet cu Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Hunedoara, implementează în perioada martie-decembrie 2020, la nivel
național, Campania media națională de prevenire a consumului de noi subtanțe psihoactive
”Fii Liber!” care are ca obiectiv principal creșterea nivelului de informare, sensibilizare și
conștientizare cu privire la efectele medico-psiho-sociale ale consumului de substanțe noi
psihoactive, precum și dezvoltarea unor atitudini și practici de viață sănătoasă la nivelul
populației generale 15-64 ani, cu accent pe populația școlară și la risc de consum de droguri.

Anunț SEOSP

DOSARELE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATELOR DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 SE DEPUN  NUMAI PE BAZĂ DE PROGRAMARE TELEFONICĂ LA NR. 0784295343,

 ÎNTRE ORELE   08 – 15     Luni – Joi

        08 – 13    Vineri

                                                                                 

ANUNȚ

Evaluarea nivelului de dezvoltare în vederea înscrierii la clasa pregătitoare

 În vederea înscrierii preșcolarilor la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020 – 2021, evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care nu au frecventat grădinița sau care au revenit din străinătate,  se desfașoară în perioada 17.08.2020 – 31.08.2020 într-un singur centru de evaluare, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara din localitatea Deva, str. Gheorghe Barițiu, nr. 2, camera 5.

 Evaluarea se desfășoară în baza unei progamări, după ce părinții, tutorii sau reprezentanții legali ai copiilor completează → cererea și o vor trimite prin una din cele 3 variante:

on-line, pe adresa: office@cjraehd.ro 

prin poștă, la adresa: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara, loc. Deva, str.Gh. Barițiu, nr. 2, cod: 330065, județul Hunedoara;

prin depunere la sediul CJRAE Hunedoara, la adresa menționată mai sus.

 

       PARTENERIAT  PENTRU CONTINUAREA ÎNVĂȚĂRII!

CJRAE Hunedoara oferă următoarele servicii  în mediul virtual (consiliere la distanță/ activități on- line):

-Consiliere/suport pentru înscrierea preșcolarilor la clasa pregătitoare;
-Consiliere/suport pentru elevii cu CES și părinții acestora;
-Consiliere/asistenţă psihopedagogică pentru elevi/părinți/cadre didactice;
-Grupuri de  suport;
-Orientare şcolară şi profesională;
-Terapie a tulburărilor de limbaj şi de comunicare;
-Suport pentru  educaţie incluzivă;
-Informare și consiliere curriculară;
-Elaborarea de resurse educaționale;
-Concursuri educaționale;
-Campanii de conștientizare  a riscurilor;
-Diseminarea exemplelor de bună practică în rândul specialiștilor centrului;

 

Împreună ne putem simți mai bine! 

Echipa CJRAE Hunedoara


ℹ️💬 Utile