Anunț SEOSP

ÎN PERIOADA

19.07.2021-13.08.2021

SERVICIUL DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ

NU ARE

PROGRAM CU PUBLICUL

  

DOSARELE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATELOR DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 SE DEPUN

ÎNCEPÂND CU DATA DE 16.08.2021,

NUMAI PE BAZĂ DE PROGRAMARE

TELEFONICĂ LA NR. 0784295343,

 ÎNTRE ORELE 9- 15

Oferta educațională CJRAE Hunedoara

PARTENERIAT  PENTRU CONTINUAREA ÎNVĂȚĂRII!

CJRAE Hunedoara oferă și în acest an școlar o paletă multicoloră de servicii educaționale:

– Consiliere/asistenţă psihopedagogică pentru elevi/părinți/cadre didactice;

Terapie a tulburărilor de limbaj şi de comunicare;

Elaborare de resurse educaționale;

– Orientare pentru carieră;

 – Evaluare a nivelului de dezvoltare a preşcolarilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare;

– Evaluare periodică a dezvoltării copiilor de vârstă antepreșcolară din creșe;

– Monitorizare a cazurilor de violență din unitățile școlare ale județului;

– Activități de prevenire și combatere a violenței;

Orientare şcolară şi profesională a elevilor cu CES;

Suport pentru educaţie incluzivă;

Informare și consiliere curriculară;

– Elaborare de studii și cercetări;

– Derulare de proiecte și programe educaționale;

– Programe de consiliere parentală;

– Consiliere/asistență psihopedagogică pentru unitățile de învățământ din mediul rural;

Diseminarea exemplelor de bună practică;

– Informare și documentare;

– Asistență socială.

Împreună ne putem simți mai bine! 
Echipa CJRAE Hunedoara