ANUNȚ

Evaluarea nivelului de dezvoltare în vederea înscrierii la clasa pregătitoare

 În vederea înscrierii preșcolarilor la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020 – 2021, evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care nu au frecventat grădinița sau care au revenit din străinătate,  se desfașoară în perioada 17.08.2020 – 31.08.2020 într-un singur centru de evaluare, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara din localitatea Deva, str. Gheorghe Barițiu, nr. 2, camera 5.

 Evaluarea se desfășoară în baza unei progamări, după ce părinții, tutorii sau reprezentanții legali ai copiilor completează → cererea și o vor trimite prin una din cele 3 variante:

on-line, pe adresa: office@cjraehd.ro 

prin poștă, la adresa: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara, loc. Deva, str.Gh. Barițiu, nr. 2, cod: 330065, județul Hunedoara;

prin depunere la sediul CJRAE Hunedoara, la adresa menționată mai sus.