Activități Online Pentru Cadre Didactice


Dragi colegi,

Serviciul informare și consiliere curriculară din cadrul CJRAE Hunedoara vă lansează provocarea unei discuții despre creativitatea în profesia didactică.
Oferă sistemul de învățământ românesc posibilitatea profesioniștilor să manifeste creativitate în profesia aleasă?, Cât de creativi putem fi în clasa de elevi?, Cum stimulăm creativitatea elevilor ?
Vom căuta răspunsuri la întrebările anterioare și clarificări referitoare la creativitate, în cadrul webinarului: Creativitatea didactică și stimularea creativității elevilor, Marți, 10.05.2022, ora 16,00:


Dragi colegi,

Educația incluzivă și integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în sistemul educațional reprezintă două concepte care pun probleme profunde și inedite pentru toate categoriile de specialiști care activează în educație.
Ce înseamnă educația incluzivă? Cum se realizează integrarea educațională? Cum asigurăm egalitatea de șanse pentru elevii cu CES? Vom căuta răspunsuri la întrebările anterioare și clarificări ale unor probleme ale educației, în cadrul webinarului propus de către Serviciul suport pentru educație incluzivă din cadrul CJRAE Hunedoara.
Vă așteptăm online:
Miercuri 13.04.2022, ora 16.00: “Educația incluzivă și integrarea elevilor cu CES”


Dragi colegi,

Vă propunem să participați la un eveniment în cadrul căruia vom încerca să clarificăm aspecte referitoare la aplicarea măsurilor de compensare, dispensare și evaluare adaptată în cazul elevilor cu tulburări specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie).
Care este responsabilitatea cadrului didactic și a școlii? Care sunt responsabilitățile elevilor și ale familiei ? Ce tip de sprijin putem oferi? Care este limita de competență?, etc, sunt doar câteva dintre întrebările pentru care vom căuta împreună răspunsuri, miercuri 16.03.2022, ora 16.00, în cadrul webinarului “Aplicarea măsurilor de compensare, dispensare și evaluare adaptată în cazul elevilor cu tulburări specifice de învățare( TSI)” organizat de către CJRAE Hunedoara-Serviciul suport pentru educație incluzivă.


Dragi colegi,

Performanța școlară a elevilor cu cerințe educaționale speciale, progresul în învățare, integrarea școlară și pe piața muncii sunt câteva dintre preocupările fundamentale ale școlii hunedorene.

✅Ce însemnă evalurea adaptată?
✅Cum se realizează evaluarea în cazul școlarizării la domiciliu?
✅Cum asigurăm condițiile de egalizare a șanselor pentru elevii cu CES care susțin examenele naționale?

Vom căuta răspunsuri la întrebările anterioare și clarificări ale unor probleme referitoare la evaluarea elevilor cu CES, în cadrul webinarului propus de către Serviciul suport pentru educație incluzivă din cadrul CJRAE Hunedoara.

Ne va onora cu prezența doamna inspector învățământ special și special integrat, Bălici Claudia.

Vă așteptăm online:
Miercuri 02.03.2022, ora 16,00
la webinarul “Evaluarea și asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu CES”


Dragi colegi,

Vă propunem să participați la o activitate în cadrul căreia vom încerca să clarificăm care este rolul cadrului didactic în consilierea părinților elevilor la care identificăm necesități educaționale suplimentare care definesc CES.
👉 Care este responsabilitatea cadrului didactic?
👉 Cum comunicăm familiei constatările referitoare la nevoile observate?
👉 Ce tip de sprijin putem oferi?
👉 Care este limita de competență?, etc sunt doar câteva dintre întrebările pentru care vom căuta împreună răspunsuri, miercuri 23.02.2022, ora 16.00, în cadrul webinarului “ Rolul cadrului didactic în consilierea părinților elevilor cu CES, fără certificat de orientare școlară și profesională ”


Dragi colegi,

Vă propunem să participați la a doua parte a discuției referitoare la școlarizarea la domiciliu, organizată de către Serviciul suport pentru educație incluzivă din cadrul CJRAE Hunedoara.
Dorim să răspundem unor întrebări, neclarități referitoare la demersurile necesare pentru proiectarea și realizarea activității și să vă oferim suportul necesar unui învățământ de calitate în practica școlarizării la domiciliu.
Ne va onora cu prezența doamna inspector învățământ special și special integrat, Bălici Claudia.

Vă așteptăm, online,

Miercuri 9 februarie 2022 – ora 16:00,

în cadrul webinarului „Școlarizarea la domiciliu: activitate de proiectare și strategie de intervenție”, Partea a II-a.

Stimate coleg/colegă,

Ne gândim să îți propunem o discuție despre  ceea ce înseamnă școlarizarea la domiciliu, de la stipulările legislative la aplicațiile practice la domiciliul elevilor șolarizați.

Dorim să răspundem unor întrebări, neclarități referitoare la obținerea certificatului de orientare școlară și profesională, proiectarea activității și să analizăm experiențe trăite de fiecare în practica școlarizării la domiciliu.

Te așteptăm, online,

miercuri 24 noiembrie 2021 – ora 17:00,

în cadrul weninarului propus de CJRAE HD, Serviciul suport pentru educație incluzivă „Școlarizarea la domiciliu: activitate de proiectare și strategie de intervenție”


Ești cadru didactic și te preocupă reușita școlară a elevilor tăi? Te confrunți cu cazuri de elevi cu insucces sau risc de eșec școlar ?Te invităm să petrecem împreună o după-amiază despre cum să reușim, despre cum să ne inspirăm elevii și despre cine ne poate sta alături în acest demers.

CJRAE Hunedoara-Serviciul suport pentru educație incluzivă propune webinarul:Insuccesul/Eșecul școlar:identificare și intervenție specializată


Miercuri – 17.03.2021, ora 14:00 – va avea loc o întâlnire de lucru pe tema evaluării nivelului de dezvoltare pentru copiii care urmează să fie înscriși în clasa pregătitoare.

Linkul de acces va fi transmis către toate unitățile cu nivel preșcolar din județul Hunedoara.


Serviciul suport pentru educație incluzivă din cadrul CJRAE Hunedoara organizează WEBINAR adresat cadrelor didactice din județul Hunedoara pe tema: „Rolul responsabilului de caz în monitorizarea evoluției elevului cu CES”

Din cuprins:
-repere legislative în integrarea elevului cu CES
-analiza unor instrumente de lucru specifice elevilor cu CES
-cunoașterea rolului responsabilului de caz de servicii psihoeducaționale
-monitorizarea progresului școlar al elevilor cu CES

Te așteptăm alături de noi – online,
MIERCURI – 17 martie 2021, ORA 16:30


CJRAE Hunedoara vă invită să participați la webinarul de informare și dezbatere din cadrul programului „AMBASADORII ANTIBULLYING” 2020 -2021, adresat cadrelor didactice (nivel gimnazial, liceal) și consilierilor școlari din județul Hunedoara.
În cadrul dezbaterilor vor participa și specialiști din cadrul Compartimentului Analiză și Prevenire a Criminalității, Biroul Siguranță Școlară – IPJ Hunedoara
Webinarul va avea loc JOI,11.03.2021,orele:15:00.

– Program educațional – ”Ambasadorii antibullying” Activități de voluntariat


➡️ Ești cadru didactic și lucrezi cu preșcolari/elevi care se confruntă cu dificultăți?
➡️ Te interesează să afli care sunt obligațiile cadrului didactic în ceea ce privește informarea și îndrumarea acestora pentru asigurarea dreptului la educație al copiilor?
➡️ Care sunt drepturile de care beneficiază copilul ca urmare a încadrării în grad de handicap și/sau orientării școlare și profesionale a copilului cu dizabilități și/sau CES?

Acestea sunt câteva dintre întrebările la care vă propunem să aflăm răspunsuri, în cadrul webinarului propus de colega noastă Alina Mariș, responsabilă a Serviciului suport pentru educație incluzivă din cadrul CJRAE Hunedoara.

Te așteptăm alături de noi – online,
MIERCURI – 24 februarie 2021, ORA 16:30


Ești cadru didactic și lucrezi cu elevi care se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește învățarea școlară?
✅Vrei răspunsuri la întrebări despre cauza acestora?
✅Te interesează să afli ce sunt tulburările specifice de învățare și cum se realizează intervenția educațională personalizată în cazul acestor elevi?
✅Cum poate profesorul să contribuie la integrarea optimă a elevului cu tulburări
specifice de învățare?

Acestea sunt câteva dintre întrebările la care vă propunem să aflăm răspunsuri în cadrul webinarului propus de colega noastă Alina Mariș, responsabilă a Serviciului suport pentru educație incluzivă din cadrul CJRAE Hunedoara.

Te așteptăm alături de noi – online,

LUNI – 22 februarie 2021, ORA 17:00


CJRAE Hunedoara vă invită să participați la webinarul de informare și dezbatere din cadrul programului „O săptămână fără violență” 2020 -2021, adresat cadrelor didactice din județul Hunedoara.
Webinarul va avea loc în data de 18.02.2021, orele: 16:00.
Înscrierile se pot face prin accesarea posterului:

⬅

Vă așteptăm !


   „La orice vârstă, omul este o ființă care se hrănește cu povești. De aceea, avuția povestirilor, pe care au strâns-o oamenii de pe tot globul, din casă în casă, din secol în secol, fie în vorbă, fie și în scris, a depășit celelalte avuții omenești.” spunea scriitorul și filosoful indian Rabindranath Tagore.

  Poveștile inspiră, produc mutații interioare și dezlegări de sensuri. Ele vorbesc despre oameni ca noi, despre alegeri, renunțări și dureri, despre frici, despre obstacole și bătălii înverșunate. Ele ne oferă combustibilul interior pentru a parcurge drumul cu încredere și entuziasm. Eroii din povești trezesc în noi puterea de a reteza capetele hidoase ale urâtului care parazitează lumea și care cresc iar și iar, într-un război aproape nesfârșit. Poveștile ne aduc mai aproape de aceia care au avut curajul de a abandona palate reci pentru a putea pleca în călătoria magică, au avut curajul de a lupta cu balauri și iluzii pentru a găsi comorile vieții.

  Impactul cu o situație cum este cea creată de COVID-19 este  este extrem de  stresant, pentru că te confruntă cu o serie de aspecte asupra cărora nu deții controlul și pe care nu le poți nici măcar influența.

   Primul element care merită luat în calcul într-un context atât de nou şi volatil sună în felul următor: nu poţi să gândeşti limpede când eşti stresat şi mai ales când eşti panicat, de aceea e important să îți controlezi emoțiile. Asta nu înseamnă că nu vei simţi emoţii, că nu vei simţi frică sau episoade de anxietate sau incertitudine. Viteza cu care îţi observi emoţiile şi gândurile te face mai performant sau mai neperformant în criză pentru că, devenind observator, te depărtezi puțin de problemă si conștientizezi gândurile tale, dar și emoțiile generate de aceste gânduri și evident, soluțiile îți vor fi la îndemână.

  La început, poate fi dificil sau ți se pare  chiar imposibil să-ți gestionezi emoțiile, dar, pe măsură ce exersezi, observi că e din ce în ce mai ușor să lucrezi cu tine, cu gândurile și stările tale afective. Mai mult, învățând să lucrezi cu tine, poți fi suportul emoțional al celor care au nevoie de tine și ai posibilitatea să devii mentorul lor în acest demers al schimbării de perspectivă pentru că, nu uita, orice monedă are și reversul acesteia. Schimbând modul de a evalua situațiile, de a le privi din perspective diferite, înveți, de fapt, să acționezi diferit și să găsești soluții total neașteptate, dar foarte eficiente. Poți învăța tu și îi poți învăța pe alții pentru că ,, dacă îi dai cuiva un pește, îl hrănești numai o dată. Dacă îl înveți să pescuiască, se poate hrăni singur pentru totdeauna” (din înțelepciunea orientală). 

  Putem schimba Universul, folosindu-ne de cel mai de preț bun: Cuvintele! Ele ne așteaptă să intuim minunea pe care o cuprind. Scopul. Menirea. Darul. Misiunea. Drumul. Înțelesul. Tu le alegi. Noi venim cu Inspirația!

Gazdele tale vor fi :

Dorina Julecătean și Niculeta Pleșan, specialiști din cadrul CJRAE HUNEDOARA

Cadrele didactice se pot înscrie completând următorul formular:


Având în vedere numărul mare de înscrieri pentru această activitate, am decis formarea celei de-a doua grupe,
în aceeași zi, începând cu ora 19:30.
Din acest moment, toți cei care se vor înscrie, vor participa la webinar,
JOI – 3 decembrie 2020,
ORA 19:30

Vă invităm la o discuție despre noi,  actorii unui câmp educațional virtual!

Care mai este rolul cadrului didactic ? Cum poate profesorul să contribuie la crearea și  menținerea unui echilibru socio-emoțional într-o lume atât de bulversată? Cum putem contribui la optimizarea competențelor socio-emoționale ale elevilor?…sunt câteva dintre întrebările la care  vă propunem să aflăm răspunsuri, în cadrul webinarului propus de colega noastă Alina Mariș, responsabilă a Serviciului informare și consiliere curriculară din cadrul CJRAE Hunedoara.

Cadrele didactice se pot înscrie la această activitate completând următorul formular:


Un webinar adresat cadrelor didactice, în cadrul căruia ne vom familiariza cu tehnici de reducere a emoțiilor negative disfuncționale, cu accent pe reducerea distresului.

O întâlnire pe Zoom, marți, 24 noiembrie de la orele 18.

Dacă îți dorești să participi, te poți înscrie completând formularul:

Ce conține webinarul „Echilibrul emoțional – între ROȘUL pandemiei și VERDELE confortabil”

  • Stresul – de la negativ la pozitiv?
  • Cum resimțim stresul, fiecare dintre noi?
  • Gânduri iraționale vs. raționale – cum să schimb, ce pot schimba?
  • Efectele stresului asupra noastră
  • Contagiunea emoțională
  • Nevoile psihologice ale oamenilor, fie ei mici sau mari
  • Tehnici de reducere a emoțiilor negative
  • Exemple din activitatea de zi cu zi, din școală și din afara ei.

This image has an empty alt attribute; its file name is ANCA-OLARIU_ACTIVITATE-ONLINE-PT-CADRE-DIDACTICE.jpg