Marți, 14.11.2023, a avut loc la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, sala Europa, în format hybrid (față în față/online), SIMPOZIONUL NAȚIONAL „Diversitate, echitate și incluziune- piloni în reducerea abandonului școlar/prevenirea riscului de părăsire timpurie a școlii”

Lucrările realizate de cadrele didactice participante vor fi cuprinse într-un volum cu ISBN.