Evaluarea nivelului de dezvoltare a preșcolarilor în vederea înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024 -2025

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara efectuează în perioada 28 martie –  10 aprilie 2024 , evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care nu au frecventat grădinița sau care au venit din străinătate, la solicitarea părinților/tutorilor/reprezentanților legali, în vederea înscrierii în învățământul primar.

Evaluarea se desfășoară în baza unei programări telefonice și a completării unei CERERI de către părinți/tutori/reprezentanți legali ai copiilor, care va fi transmisă prin una din cele 3 variante:

  • on-line, pe adresa: office@cjraehd.ro
  • prin poștă, la adresa: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara, loc. Deva, str.Gh. Barițiu, nr. 2, cod: 330065, județul Hunedoara;
  • prin depunere la sediul CJRAE Hunedoara.

După depunerea cererii, părinții vor fi contactați telefonic, pentru programarea în vederea evaluării preșcolarului la unul dintre centrele de evaluare.

Centrele de evaluare pot fi consultate aici

Programare și informații suplimentare: tel.  0767 638 499

În perioada 1-3 februarie 2024, reprezentanți ai Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Hunedoara au participat la manifestările dedicate celebrării a 18 ani de activitate ale CJRAE Dolj, în cadrul evenimentului intitulat “Ziua CJRAE Dolj – 18 ani de la înființare”, desfășurat la Craiova.

Oferta educațională CJRAE Hunedoara

PARTENERIAT  PENTRU CONTINUAREA ÎNVĂȚĂRII!

CJRAE Hunedoara oferă și în acest an școlar o paletă multicoloră de servicii educaționale:

– Consiliere/asistenţă psihopedagogică pentru elevi/părinți/cadre didactice;

Terapie a tulburărilor de limbaj şi de comunicare;

Elaborare de resurse educaționale;

– Orientare pentru carieră;

 – Evaluarea nivelului de dezvoltare a preşcolarilor în vederea înscrierii în învățământul primar;

– Evaluare periodică a dezvoltării copiilor de vârstă antepreșcolară din creșe;

– Monitorizare a cazurilor de violență din unitățile școlare ale județului;

– Activități de prevenire și combatere a violenței;

Orientare şcolară şi profesională a elevilor cu CES;

Suport pentru educaţie incluzivă;

Informare și consiliere curriculară;

– Elaborare de studii și cercetări;

– Derulare de proiecte și programe educaționale;

– Programe de consiliere parentală;

– Consiliere/asistență psihopedagogică pentru unitățile de învățământ din mediul rural;

Diseminarea exemplelor de bună practică;

– Informare și documentare;

– Asistență socială.

Agenția Națională Antidrg, în calitate  de coordonator național al politicilor publice în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri, prin Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Hunedoara, în parteneriet cu Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Hunedoara, implementează în perioada martie-decembrie 2020, la nivel
național, Campania media națională de prevenire a consumului de noi subtanțe psihoactive
”Fii Liber!” care are ca obiectiv principal creșterea nivelului de informare, sensibilizare și
conștientizare cu privire la efectele medico-psiho-sociale ale consumului de substanțe noi
psihoactive, precum și dezvoltarea unor atitudini și practici de viață sănătoasă la nivelul
populației generale 15-64 ani, cu accent pe populația școlară și la risc de consum de droguri.