CJAP

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică (CJAP) este organizat pe următoarele tipuri de servicii:

  • informare şi documentare,
  • prevenţie şi intervenţie timpurie,
  • informare şi consiliere curriculară,
  • proiecte – programe – cercetare,
  • orientare pentru carieră, asistenţă socială,
  • suport pentru educaţie incluzivă,
  • consiliere şi prevenire a delincvenţei juvenile și consiliere parentală.

Pliant OSP - CJRAE

Rețeaua Cabinetelor de asistență psihopedagogică cuprinde 50 de cabinete asistență psihopedagogică care deservesc 65 de unități de învățământ din mediul urban și rural.

Unitățile de învățământ din mediul rural cu mai puțin de 800 elevi sau 400 de preșcolari beneficiază de serviciile de asistență psihopedagogică oferite de cei 5 consilieri școlari din cadrul CJAP.

 Atribuții