CJAP

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică (CJAP) este organizat pe următoarele tipuri de servicii:

  • informare şi documentare,
  • prevenţie şi intervenţie timpurie,
  • informare şi consiliere curriculară,
  • proiecte – programe – cercetare,
  • orientare pentru carieră, asistenţă socială,
  • suport pentru educaţie incluzivă,
  • consiliere şi prevenire a delincvenţei juvenile și consiliere parentală.

Pliant OSP - CJRAE

Rețeaua Cabinetelor de asistență psihopedagogică cuprinde 65 de cabinete care deservesc unitățile de învățământ din mediul urban și rural.

 Atribuții