Informare şi Consiliere Curriculară

Motto:
                ” Omul nu poate face alegeri înțelepte în viață dacă nu îndrăznește să se asculte pe sine, pe el însuși, în fiecare clipă a existenței sale.”( Abraham H.Maslow)

  SERVICIUL INFORMARE ŞI CONSILIERE CURRICULARĂ   funcţionează în cadrul Compartimentului Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara 

  • Beneficiari direcţi: cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea în învăţământul preuniversitar
  • Beneficiari indirecţi: elevi, părinţi

    Problematica vizată:

  • asigurarea suporturilor suplimentare necesare educaţiei de calitate;
  • informarea şi consilierea cadrelor didactice pentru optimizarea activităţii didactico-educative;
  • realizarea de suporturi metodico-ştiinţifice pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;

 Forme de organizare:

  • consiliere de grup
  • consiliere   individuală
  • consiliere la distanţă
  • întâlniri de lucru

 Activitatea se desfăşoară conform ofertei anuale a serviciului informare şi consiliere curriculară;

                              Înscrieri:

Sediul: Deva, Str. Gheorghe Bariţiu, Nr.2, ( parter I.Ș.J. HD, sala 07)

Telefon/Fax:0254/219074

Telefon mobil:0729/532210

e-mail: consilierpedagogie@yahoo.com

Responsabil serviciu: prof. consilier școlar Alina Melania Mariş

Oferta serviciului informare și consiliere curriculară

➡  an școlar 2021-2022


EMOȚIE ȘI SOCIALIZARE ÎN MEDIUL ȘCOLAR

GHID PENTRU CADRELE DIDACTICE
DIN INVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ȘI PRIMAR

(EDIȚIE ONLINE PDF) – Deva, 2021

ISBN 978-973-0-34615-2

Coordonatori: Balaci Mihaela Carmen, Mariș Alina Melania

Autori: Costescu Magdalena, Ghițan Ionela,

Ianachis Ionica Clara, Stroia Mirela Antonela

Vă invităm  să petrecem împreună timp de calitate întru lectură şi reflecţie, să analizăm şi să aplicăm tehnici de lucru care să stimuleze dezvoltarea socio-emoţională pentru asigurarea stării de bine în mediul şcolar.

   Ghidul ”EMOȚIE ȘI SOCIALIZARE ÎN MEDIUL ȘCOLAR” repreprezintă un suport, sperăm util, pentru praxisul curricular, pe care CJRAE Hunedoara îl pune la dispoziția specialiștilor ce își desfășoară activitatea în învățământul preșcolar și primar. Dorim să oferim un instrument de lucru care să faciliteze realizarea unor activități didactice atractive, interesante și utile ce pot fi desfășurate în mediul online și off!ine.

⬆ apasă aici pentru vizualizare