Informare şi Consiliere Curriculară

Motto:
                ” Omul nu poate face alegeri înțelepte în viață dacă nu îndrăznește să se asculte pe sine, pe el însuși, în fiecare clipă a existenței sale.”( Abraham H.Maslow)

  SERVICIUL INFORMARE ŞI CONSILIERE CURRICULARĂ   funcţionează în cadrul Compartimentului Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara 

  • Beneficiari direcţi: cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea în învăţământul preuniversitar
  • Beneficiari indirecţi: elevi, părinţi

    Problematica vizată:

  • asigurarea suporturilor suplimentare necesare educaţiei de calitate;
  • informarea şi consilierea cadrelor didactice pentru optimizarea activităţii didactico-educative;
  • realizarea de suporturi metodico-ştiinţifice pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;

 Forme de organizare:

  • consiliere de grup
  • consiliere   individuală
  • consiliere la distanţă
  • întâlniri de lucru

 Activitatea se desfăşoară conform ofertei anuale a serviciului informare şi consiliere curriculară;

                              Înscrieri:

Sediul: Deva, Str. Gheorghe Bariţiu, Nr.2, ( parter I.Ș.J. HD, sala 07)

Telefon/Fax:0254/219074

Telefon mobil:0729/532210

e-mail: consilierpedagogie@yahoo.com

Responsabil serviciu: prof. consilier școlar Alina Melania Mariş

Oferta serviciului informare și consiliere curriculară