Prevenţie şi intervenţie timpurie

OFERTA DE ACTIVITĂȚI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANTEPREȘCOLAR

Anul școlar 2020-2021

       

1.Evaluarea copiilor antepreșcolari înscriși la creșe

   Evaluările se vor realiza prin intermediul părinților și a cadrelor didactice de la grupe, utilizând cele două fișe:

    Fișele pot fi completate și online. Astfel, fiecare copil care frecventează creșa, va avea în final 2 fișe completate: una de către părinți în contextul familial, iar cealaltă de către cadrul didactic la grupă. Ambele fișe completate pentru fiecare copil, vor fi transmise către CJRAE Hunedoara, cu păstrarea confidențialității datelor, urmând ca recomandările formulate de instituția noastră să fie transmise ulterior reprezentanților creșelor.

2.Activități de informare și consiliere online, desfășurate individual sau în grup, destinate părinților

     Activitățile individuale de informare și consiliere, se desfășoară pe parcursul întregului an școlar, prin programări, la solicitarea părinților.

Activitățile de grup, cu tema: „Dificultăți de adaptare a copiilor antepreșcolari”, vor fi organizate în perioada ianuarie – februarie 2021.

 

Reprezentanții creșelor din județ și părinții se pot adresa instituției noastre la adresa de e-mail: gabrielacraciun@cjraehd.ro sau la telefon nr. 0784 295 340