Proiecte , Programe, Cercetare

 

Scopul serviciului:

Proiecte , Programe, Cercetare îşi propune elaborarea, coordonarea şi diseminarea de proiecte, programe şi studii educaţionale, printr-o abordare interdisciplinară, cross-curriculară şi transdisciplinară a diferitelor situaţiilor de învăţare, în scopul creşterii calităţii procesului de învăţământ.

Beneficiari:

Activităţile care  se derulează în cadrul Serviciului Proiecte, Programe, Cercetare facilitează dezvoltarea şi exersarea abilităţilor de viaţă ale tuturor actorilor educaţionali: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi.

 Principalele beneficii obţinute prin implicarea în proiectele şi programele educaţionale sunt dezvoltarea abilităţilor cognitive, afectiv-motivaţionale şi a trăsăturilor de personalitate, creşterea capacităţii elevilor de a lucra în echipă, de a coopera pentru rezolvarea unor probleme practice în contexte sociale, valorificarea eficientă şi plăcută a timpului liber, precum şi formarea continuă a cadrelor didactice, prin îmbunătăţirea cunoştinţelor şi competenţelor lor de predare.