Proiecte , Programe, Cercetare

Proiecte 2023


apasă aici pentru vizualizare

Proiecte 2022


©2022 Călătorie în Lumea Sentimentelor culegere de poveşti

Galeria Portofolilor

Proiecte 2021

2021, PROIECT EDUCAȚIONAL CĂLĂTORIE ÎN LUMEA SENTIMENTELOREDIŢIA a XI-a

©2021 Călătorie în Lumea Sentimentelor culegere de poveşti

2021, PROIECT EDUCAȚIONAL ”INFORMEAZĂ-TE! VIITORUL ÎȚI APARȚINEEDIŢIA a X-a

Galeria Portofolilor


2021, Program Educațional  ”O saptămână fără violenţă


Agenția Națională Antidrg, în calitate  de coordonator național al politicilor publice în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri, prin Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Hunedoara, în parteneriet cu Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Hunedoara, implementează în perioada martie-decembrie 2020, la nivel
național, Campania media națională de prevenire a consumului de noi subtanțe psihoactive
”Fii Liber!” care are ca obiectiv principal creșterea nivelului de informare, sensibilizare și
conștientizare cu privire la efectele medico-psiho-sociale ale consumului de substanțe noi
psihoactive, precum și dezvoltarea unor atitudini și practici de viață sănătoasă la nivelul
populației generale 15-64 ani, cu accent pe populația școlară și la risc de consum de droguri.

Proiecte 2020

©2020 Călătorie în Lumea Sentimentelor culegere de poveşti

Proiecte 2019

Proiect educaţional Grădină emoţiilor

➡ ©2019 Grădina emoţiilor – volum de jocuri educaţionale

 

Campania Informează-te! Viitorul îţi aparţine!

“Campania Informează-te! Viitorul îţi aparţine!”

Călătorie în lumea sentimentelor

©2019 Călătorie în Lumea Sentimentelor culegere de poveşti

Ia atitudine! Spune NU drogurilor!

O săptămână fără violenţă

Scurtă descriere a proiectului: Campania s-a desfăşurat în perioada ianuarie-martie 2019, având ca partener Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara. În anul şcolar 2018-2019 au participat la campanie 142 de elevi şi 46 de profesori coordonatori din 15 unităţi şcolare din judeţul Hunedoara.
Campania a presupus desfăşurarea unor activităţi de prevenire a violenţei în unităţile şcolare prin intermediul unor echipe de voluntari. Fiecare echipă participantă a realizat un portofoliu, în format electronic, în care au fost descrise activităţile desfăşurate şi impactul acestora asupra grupului ţintă, astfel au fost realizate 20 portofolii.

Prevenirea şi combaterea violenţei prin peer mediation

2018

Concursul   “Călătorie în lumea sentimentelor”

©2018 Călătorie în Lumea Sentimentelor culegere de poveşti 

Scopul proiectului: conştientizarea de către elevi a trăirilor afectiv-emoţionale în contextul relaţiilor interumane Scurtă descriere a proiectului: Elevii sunt invitaţi să elaboreze câte o poveste, însoţită de un desen reprezentativ, în care protagonistul explorează lumea emoţiilor şi interacţionează cu diferite sentimente personificate. Finalitatea acestui demers constă în conştientizarea de către elevi a rolului pe care îl au trăirile afective în viaţa omului, în identificarea sentimentelor şi a modului în care acestea  influenţează comportamentul uman. Grupul ţintă: elevii claselor de gimnaziu (clasele V-VIII) din unităţile şcolare cu vârsta cuprinsă între 10/11-14/15 ani

Campania judeţeană “Informează-te! Viitorul îţi aparţine!”          

 

Scopul proiectului: Formarea abilităţilor de viaţă la elevi pentru prevenirea traficului de fiinţe umane Scurtă descriere a proiectului: Elevii şi cadrele didactice coordonatoare participă la o sesiune de informare asupra riscurilor şi efectelor traficului de persoane realizată de către un reprezentant al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia. Ulterior are loc desfăşurarea campaniei de prevenire a traficului de fiinţe umane în unităţile şcolare, integral concepută şi realizată de elevi sub îndrumarea cadrelor didactice. Cele mai relevante activităţi realizate în cadrul campaniei sunt incluse în portofoliile echipelor, care sunt prezentate în cadrul Galeriei portofoliilor.

Grupul ţintă: elevii  învăţământului gimnazial şi liceal din unităţile şcolare, cadre didactice

Campania judeţeană “O săptămână fără violenţă”            

Scopul proiectului: Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare pozitivă şi de gestionare a situaţiilor conflictuale prin implicarea activă a elevilor în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei Scurtă descriere a proiectului: Echipele de elevi, coordonaţe de cadrele didactice, desfăşoară în unităţile şcolare o campanie de prevenire a violenţei, iar activităţile realizate, cuprinse în portofoliile echipelor, sunt prezentate în cadrul Galeriei portofoliilor.

Grupul ţintă: elevii din unităţile şcolare, cadre didactice

Proiectul judeţean “Grădina emoţiilor”     

➡ ©2018 Grădina emoţiilor – volum de jocuri educaţionale

Scopul proiectului: Dezvoltarea competenţelor emoţionale ale preşcolarilor prin abilitarea lor de a se adapta atât la propriile emoţii cât şi la emoţiile celorlalţi

Scurtă descriere a proiectului: Cadrele didactice desfăşoară activităţi cu preşcolarii prin care aceştia  identifică emoţii, diferenţiază între reacţiile emoţionale adecvate și cele neadecvate, învaţă  modalităţile de gestionare a propriilor emoţii. Împreună cu copiii din grupă, cadrele didactice coordonatoare realizează câte un colaj care ilustrează cele mai importante rezultate ale activităţilor desfăşurate pe parcursul proiectului. Exemplele de bună practică care rezultă din participarea la proiect sunt cuprinse într-un volum electronic cu ISBN, reprezentând repere educative  în munca cu copiii.

Grupul ţintă: preşcolarii din grupa mare din unităţile şcolare

Concursul regional “Ia atitudine! Spune NU drogurilor!”  

Scopul proiectului: prevenirea comportamentelor de risc şi formarea unui stil de viaţă sănătos în rândul populaţiei şcolare prin dezvoltarea unei atitudini responsabile faţă de efectele consumului de droguri. Scurtă descriere a proiectului: Cadrele didactice împreună cu echipele de elevi desfăşoară activităţi de informare şi prevenire a consumului de droguri, în urma cărora elevii realizează lucrări de artă plastică (desen, pictură), fotografii şi afişe.

Grupul ţintă: elevii din unităţile şcolare

Proiectul judeţean “Prevenirea şi combaterea violenţei prin peer mediation”

Scopul proiectului: prevenirea şi combaterea violenţei la nivel de unitate şcolară prin implicarea directă a elevilor în acţiuni de mediere a conflictelor. Scurtă descriere a proiectului: Cadrele didactice şi elevii participă la acţiuni de formare de abilităţi privind medierea de conflicte, iar ulterior, echipele de peer mediation, sub coordonarea cadrelor didactice, desfăşoară în unităţile şcolare acţiuni de intervenţie prin mediere, cu scopul de a ameliora sau a anihila conflictele apărute şi monitorizează fiecare caz de violenţă pe tot parcursul de derulare a proiectului.

Grupul ţintă: elevii  învăţământului gimnazial şi liceal din unităţile şcolare, cadre didactice


 Persoana de contact:

Responsabil Serviciul Proiecte, Programe, Cercetare

Profesor consilier Ianachis  Clara

cjraehd@yahoo.com