CJRAE

Scurt istoric

CJRAE Hunedoara coordonează, monitorizează și evaluează activitatea Centrului județean de asistență psihopedagogică (CJAP) și a cabinetelor de asistență psihopedagogică, a Centrelor și cabinetelor logopedice interșcolare (CLI) și a serviciului de orientare școlară și profesională (SEOSP):

 • Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică este organizat pe următoarele tipuri de servicii: informare şi documentare, prevenţie şi intervenţie timpurie, informare şi consiliere curriculară, proiecte – programe – cercetare, orientare pentru carieră, asistenţă socială, suport pentru educaţie incluzivă, consiliere şi prevenire a delincvenţei juvenile și consiliere parentală.
 • rețeaua Cabinetelor de asistență psihopedagogică cuprinde 65 de cabinete care deservesc unitățile de învățământ din mediul urban și rural. 
 • rețeaua cabinetelor logopedice interșcolare este formată din 20 profesori logopezi care deservesc  unitățile de învățământ cu grupe/clase de învățământ preșcolar/primar.
 • Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (SEOSP), înființat în anul 2012 și care asigură servicii de evaluare și orientare școlară și profesională a copiilor cu cerințe educaționale speciale.  

CJRAE Hunedoara oferă servicii educaţionale specifice pentru preşcolari/ elevi, cadre didactice, părinţi şi membrii comunităţii, pornind de la nevoile identificate la nivelul beneficiarilor. Prin specialiștii săi, centrul contribuie la asigurarea unui climat şcolar favorabil şi la armonizarea nevoilor de autorealizare a fiecărui preşcolar/elev, cu potenţialul propriu şi tendinţele vieţii sociale, pentru a facilita accesul egal la o educaţie de calitate şi integrarea cu succes pe piaţa muncii.

 CJRAE Hunedoara dezvoltă următoarele servicii:

 • asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională;
 • terapia tulburărilor de limbaj;
 • orientare școlară și profesională a copiilor, tinerilor cu cerințe educaționale speciale;
 • sprijin pentru copiii cu cerințe educaționale speciale integraţi în învăţământul de masă;
 • informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi şi pentru alţi membri ai comunităţii.
 • consiliere şi prevenirea comportamentelor de risc;
 • evaluare psihosomatică în scopul înscrierii / amânări preşcolarilor pentru învăţământul primar;
 • elaborarea unor studi psihosociologice în funcţie de nevoile identificate.

 Principalele categorii de beneficiari ai serviciilor noastre:

 • copii, elevi, tineri;
 • părinţi sau aparţinători legali ai copilului;
 • personalul angajat în instituţii care acţionează în domeniul problematicii copilului;
 • membri ai comunităţii.

 Obiectivele principale ale Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara:

 • cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor / tinerilor indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;
 • informarea şi consilierea cadrelor didactice în domeniul educaţiei incluzive;
 • crearea condiţiilor de dezvoltare a elevilor / tinerilor în vederea integrării acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională;
 • implicarea părinţilor în integrarea şcolară şi socială a copiilor / tinerilor;
 • facilitarea relaţionării şcolii cu comunitatea prin parteneriate / proiecte.