Studii

Raportul privind situația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, județul Hunedoara (Aprilie 2024)

Diagnoza riscului cu privire la fenomenul de părăsire timpurie a școlii (Octombrie 2023)

Diagnoza riscului cu privire la fenomenul de părăsire timpurie a școlii (Mai 2022)

Diagnoza riscului cu privire la fenomenul de părăsire timpurie a școlii (Octombrie 2021)

Diagnoza riscului cu privire la fenomenul de părăsire timpurie a școlii (Decembrie 2020)

Diagnoza riscului cu privire la fenomenul de părăsire timpurie a școlii (Octombrie 2019)

Diagnoza riscului cu privire la fenomenul de părăsire timpurie a școlii (Octombrie 2018)

Studiu Privind Fenomenul De Violență În Mediul Școlar La Elevii Claselor A Vi-A Și A Vii-A (Octombrie 2023)

Raportul privind situația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, județul Hunedoara (Mai 2023)

Raportul privind situația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, județul Hunedoara (Mai 2022)

Raportul privind situația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, județul Hunedoara (Mai 2021)

Studiu comportamente de risc Aprilie-Iunie 2020

RAPORT OSP 2023

RAPORT OSP 2022

RAPORT OSP 2021

RAPORT OSP 2020

RAPORT OSP 2019

RAPORT OSP 2018

RAPORT OSP 2017