Evaluarea nivelului de dezvoltare a preșcolarilor în vederea înscrierii în învățământul primar

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara efectuează în perioada 5 – 26 aprilie 2023 , evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care nu au frecventat grădinița sau care au venit din străinătatela solicitarea părinților, în vederea înscrierii în învățământul primar.

Evaluarea se desfășoară în baza unei programări, după ce părinții/tutorii/reprezentanții legali ai copiilor completează CEREREA și o vor trimite prin una din cele 3 variante:

  • on-line, pe adresa: office@cjraehd.ro
  • prin poștă, la adresa: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara, loc. Deva, str.Gh. Barițiu, nr. 2, cod: 330065, județul Hunedoara;
  • prin depunere la sediul CJRAE Hunedoara, la adresa menționată mai sus.

Înformații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 0767 638 499 sau la sediul

CJRAE Hunedoara: Deva, str. Gheorghe  Barițiu, nr. 2, camera  07

După depunerea cererii, părinții vor fi contactați telefonic (rugăm părinții să noteze nr. de telefon personal, în cerere), pentru programarea în vederea evaluării preșcolarului la unul dintre centrele de evaluare.

Centrele de evaluare pot fi consultate mai jos