Evaluarea psihosomatică

Preşcolarii care necesită evaluare psihosomatică, la cererea părinților, conform  Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019, sunt: 

  • copiii care împlinesc vârsta  de 6 ani în perioada 1 septembrie 2018 – 31 decembrie 2018, ai căror părinți optează pentru înscrierea în clasa pregătitoare;
  • copiii care împlinesc vârsta de 6 ani după data de 31 decembrie 2018, după ce părinții vor fi consiliați de către inspectoratele școlare/unitățile de învățământ privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copilului;
  • copiii care nu se încadrează în tranșele de vârstă precizate anterior, ai căror părinți solicită amânarea înscrierii în clasa pregătitoare, după ce părinții vor fi consiliați de către inspectoratele școlare/unitățile de învățământ privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copilului.

CENTRE DE EVALUARE PSIHOSOMATICA

 

 Programarea pentru evaluare se face de luni până vineri între orele 09.00 – 14.00 la numărul de telefon: 0767638499

 Părintele/tutorele/reprezentantul legal se va prezenta cu următoarele documente:

➡ CERERE tip care se completează de către părinte/tutore la centrul de evaluare 

  • adeverinţă de la medicul de familie/medicul şcolar în care se precizează starea de sănătate a preşcolarului (în original şi copie);
  • certificatul de naştere al copilului (în original şi copie);
  • carte de identitate părinte/tutore/reprezentant legal care însoțește copilul la evaluare (în original şi copie);

alte documente medicale din care să rezulte starea de sănătate (dacă este cazul).