În atenția părinților care optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare

și împlinesc 6 ani în perioada: 1 septembrie – 31 decembrie 2021

 • Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau pentru copiii care s-au întors din străinătate, părinții se adresează Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara,  completează o cerere-tip (descarcă de  AICI și apoi o salvează, atenție nu toate telefoanele suportă editarea cererii). 
 • Pentru copiii care au frecventat grădinița, părinții se adresează unităților de învățământ cu nivel preșcolar

cererea-tip se depune la CJRAE Hunedoara în una din următoarele variante:

 • on-line pe adresa office@cjraehd.ro;
 • prin poștă, la adresa sediului CJRAE;
 • prin depunere în mod direct, la sediul CJRAE.

După primirea cererii, CJRAE Hunedoara  va comunica telefonic părintelui data și locul evaluării, unde se va prezenta cu următoarele documente:

 • adeverinţă de la medicul de familie/medicul şcolar în care se precizează starea de sănătate a preşcolarului (în original şi copie);
 • certificatul de naştere al copilului (în original şi copie);
 • carte de identitate părinte/tutore/reprezentant legal care însoțește copilul la evaluare (în original şi copie);
 • copie certificat de divorț (dacă este cazul);
 • în cazul părinților divorțați cu custodie comună: Declaraţie pe proprie răspundere în care menționează că ambii părinți sunt de acord cu evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului în vederea înscrierii în clasa pregătitoare.
 • alte documente medicale din care să rezulte starea de sănătate (dacă este cazul).

În perioada: 05 mai – 25 iunie 2021, în intervalul orar 10.00-18.00, în funcție de programări, CJRAE Hunedoara asigură servicile de evaluare  a dezvoltării copiilor în următoarele centre de evaluare

În situațiile excepționale care necesită amânarea înscrierii sau cele care nu se încadrează în Calendar, părinții se adresează Comisiei județene de înscriere în învățământul primar din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la nr. de telefon: 0767 638 499.