SCHOOL FOR ALL! MAKING THEM WANT TO STAY!

Lucrările simpozionului național

Diversitate, echitate și incluziune – piloni în reducerea abandonului școlar/prevenirea riscului de părăsire timpurie a școlii

ECHIPA DE PROIECT
Ilieș Gabriel
Ianachis Clara
Koos Beata
Balaci Mihaela
Vlad Livia
Iuga Nadia
Iozsa Diana
Olariu Anca
Dumitru Sanda

(EDIȚIE ONLINE PDF) – Deva, 2023

ISBN 978-973-0-39547-1

Învățare prin cooperare

În data de 10.05.2023, a avut loc în format online, seminarul de diseminare a activităților desfășurate în cadrul cursului ”Diverse Society – Diverse Classroom”, organizat  de către Instituția parteneră InterCultural Iceland (ICI), Reykjavik. La acest eveniment au participat cadre didactice din județul Hunedoara și din alte județe din țară.

Vă mulțumim tuturor pentru participare și pentru interesul acordat!

Link uri utile 

https://eeagrants.org/

https://www.eea4edu.ro/

Disclaimer: Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.