Asistentă sociala

Serviciul asistenţă socială

 • evaluează situația socio-economică a preșcolarului/elevului și a familiei acestuia, identifică nevoile și resursele acesteia;
 • asigură consiliere și informații privind problematica socială;
 • asigură prin instrumente și activități specifice asistenței sociale prevenirea și combaterea situațiilor de risc în rândul elevilor din județ;
 • elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistență socială pentru prevenirea sau combaterea situațiilor de risc social;
 • colaborează cu diverse servicii publice sau cu alte instituții cu responsabilități în domeniul protecției sociale;
 • colectează datele statistice relevante pentru monitorizarea accesului la educație și menținerea copiilor în sistemul educațional obligatoriu;
 • întocmește baza de date a copiilor aflați în risc de părăsire  timpurie a școlii la nivelul județului;
 • realizează anual raportul de studiu „Diagnoza riscului cu privire la fenomenul de părăsire timpurie a școlii în județul Hunedoara”;
 • informează familiile despre rolul școlii și despre prevederile legale referitoare la participarea copiilor la educație;
 • consiliază, îndrumă și informează părinții în scopul motivării și încurajării participării acestora la viața școlii și a formării competențelor educaționale și de comunicare;
 • menţine o legătură permanentă cu profesorii consilieri/profesorii logopezi şcolari privind monitorizarea cazurilor sociale;
 • realizează raportul  studiului ”Copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate și cei care au revenit în țară după o perioadă de ședere în străinătate alături de părinți mai mare de un an” la nivelul județului Hunedoara;
 • informează beneficiarii în legătură cu oportunitățile prevăzute de lege, drepturile și obligațiile lor