Informare şi documentare

Serviciul informare şi documentare: 

  • asigură dezvoltarea Punctului de documentare și informare în funcție de specificul activității centrului și resursele bugetare existente;
  • promovează produsele/serviciile oferite de Punctul de documentare și informare beneficiarilor serviciilor educaționale oferite de CJRAE;
  • răspunde de gestionarea, securitatea şi buna păstrare a dotării Punctului de documentare și informare a CJRAE;
  • depozitează, cataloghează, clasifică resursele Punctului de documentare și informare;
  • realizează traduceri ale unor materiale de specialitate (la solicitare).
  • asigură acţiuni de inventariere, îndosariere, depozitare şi conservare a documentelor din arhivă.
  • organizează sistemul de catalogare propriu, asigurând informații de actualitate asupra existenței şi circulației fondurilor de publicații;
  • participă  la  inventarierea (verificarea) anuală a colecțiilor Punctului de documentare și informare  la solicitarea organelor financiar contabile, verifică colecțiile în vederea selecției  pentru casare.
  • clasează şi arhivează documentele activităţilor specifice serviciului de documentare și informare.
  • realizează  Biblioteca Virtuală şi o pune la dispoziţia beneficiarilor prin intermediul site-ului CJRAE Hunedoara.