Orientare pentru carieră

CJRAE_Activități OSP-2019

 

Universități publice din România

Universitate

Facultate

Specializare

Universitatea “1 Decembrie 1918” – Alba Iulia FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE Istorie (frecvență zi)
Limba şi literatura română – Limba şi literatura  engleză (frecvență zi)
Traducere şi interpretare (frecvență zi)
Arheologie (în limba engleză) (frecvență zi)
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Administrarea afacerilor  (frecvență zi + ID)
Finanţe şi Bănci  (frecvență zi + ID)
Contabilitate şi informatică de gestiune  (frecvență zi + ID)
Marketing  (frecvență zi + ID)
Administrarea afacerilor (în limba engleză) (frecvență zi + ID)
FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI Informatică (frecvență zi)
Măsurători terestre şi cadastru (frecvență zi)
Electronică aplicată (frecvență zi)
Ingineria mediului (frecvență zi)
Informatică ( în limba engleză) (frecvență zi)
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE Drept (frecvență zi)
Sociologie (frecvență zi)
Asistenţă socială (frecvență zi)
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (frecvență zi + ID)
Educaţie fizică şi sportivă (frecvență zi)
Kinetoterapie şi motricitate specială (frecvență zi)
Terapie ocupaţională (frecvență zi)
Administrație publică (frecvență zi)
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ Teologie ortodoxă pastorală (frecvență zi)
Muzică religioasă (frecvență zi)
Universitatea “Aurel Vlaicu” – Arad Științe Economice  
Științe Exacte  
Știițe Umaniste și Sociale  
Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială  
Teologie  
Inginerie  
Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului  
Educație Fizică și Sport  
Design  
Universitatea “Vasile Alecsandri”- Bacău Facultatea de Științe  
Facultatea de Inginerie  
Facultatea de Științe Economice  
Facultatea de Litere  
Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Universitatea Transilvania – Brașov Facultatea de Inginerie Mecanică  
Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial  
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor  
Facultatea de Design si Produs de Mediu  
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor  
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere  
Facultatea de Ingineria Lemnului  
Facultatea de Construcții  
Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor  
Facultatea de Alimentație și Turism  
Facultatea de Matematică – Informatică  
Facultatea de Muzică  
Facultatea de Medicină  
Facultatea de Drept  
Facultatea de Sociologie și Comunicare  
Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane  
Facultatea de Litere  
Facultatea de Psihologie și Științele Educației  
Academia de Studii Economice – București Facultatea de Administrație și Management Public (AMP)  
Facultatea de Administrarea Afacerilor (FABIZ)  
Școala de Afaceri București – Bucharest Business School (BBS)  
Facultatea de Business și Turism – fostă Comerț (COM)  
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică(CSIE)  
Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune(CIG)  
Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului (EAM)  
Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată – fostă Economie(ECO)  
Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV)  
Facultatea de Management (MAN)  
Facultatea de Marketing (MRK)  
Facultatea de Relații Economice Internaționale(REI)  
Școala Națională de Studii Politice și Administrative – București Facultatea de Administrație Publică  
Facultatea de Comunicare și Relații Publice  
Facultatea de Management  
Facultatea de Științe Politice  
Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană (studii postuniversitare)  
Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” – București Facultatea de Arhitectură  
Facultatea de Arhitectură de Interior  
Facultatea de Urbanism și Peisagistică  
Departamentul de Studii Avansate  
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” – București Facultatea de Medicină  
Facultatea de Medicină Dentară  
Facultatea de Farmacie  
Facultatea de Moașe și Asistență Medicală  
Universitatea din București Facultatea de Administrație și Afaceri  
Facultatea de Biologie  
Facultatea de Chimie  
Facultatea de Drept  
Facultatea de Filosofie  
Facultatea de Fizică  
Facultatea de Geografie  
Facultatea de Geologie și Geofizică  
Facultatea de Istorie  
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării  
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine  
Facultatea de Litere  
Facultatea de Matematică și Informatică  
Facultatea de Psihologie și Științele Educației  
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială  
Facultatea de Științe Politice  
Facultatea de Teologie Baptistă  
Facultatea de Teologie Ortodoxă  
Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Asistență Socială  
Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “Ion Luca Caragiale” – București Facultatea de film Regie de film și tv
Imagine de film și tv 
Multimedia: sunet-montaj
Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate,  media, filmologie
Facultatea de teatru Actorie
Păpuși-Marionete
Regie de teatru
Coregrafie
Teatralogie
Scenografie
Mijloace de expresie
Universitatea Națională de Arte – București Facultatea de Arte Plastice (FAP)  
Facultatea de Arte Decorative și Design (FADD)  
Facultatea de Istoria și Teoria Artei (FITA)  
Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport – București Facultatea de Educație Fizică și Sport  
Facultatea de Kinetoterapie  
Universitatea Națională de Muzică – București Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală  
Facultatea de Interpretare Muzicală  
Universitatea Politehnica – București Facultatea de Inginerie Electrică  
Facultatea de Energetică  
Facultatea de Automatică și Calculatoare  
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației  
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică  
Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice  
Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice  
Facultatea de Transporturi din București  
Facultatea de Inginerie Aerospațială  
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor  
Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor  
Facultatea de Inginerie cu predare in limbi străine  
Facultatea de Științe Aplicate  
Facultatea de Inginerie Medicală  
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor  
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară – București Facultatea de Agricultură  
Facultatea de Horticultură  
Facultatea de Zootehnie  
Facultatea de Medicină Veterinară  
Facultatea de Biotehnologii  
Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului  
Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală  
Universitatea Tehnică de Construcții – București Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole  
Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri  
Facultatea de Instalații  
Facultatea de Utilaj Tehnologic  
Facultatea de Geodezie  
Facultatea de Hidrotehnică  
Facultatea de Inginerie în limbi străine  
Academia de Muzică “Gheorghe Dima” – Cluj Napoca Facultatea de Interpretare Muzicală Departamentul de Instrumente cu coarde, de suflat şi percuţie
Departamentul de Instrumente cu claviatură şi ansambluri instrumentale
Departamentul de Canto şi Artele spectacolului muzical
Facultatea Teoretică  Departamentul de compoziţie muzicală şi dirijat
 Departamentul de muzicologie
Universitatea Babeș-Bolyai – Cluj Napoca Facultatea de Matematică și Informatică Matematică
Matematică informatică
Informatică
Facultatea de Fizică Fizică
Fizică informatică
Fizică medicală
Fizică tehnologică
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Chimie
Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului
Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale
Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice
Inginerie biochimică
Chimie alimentară și tehnologii biochimice
Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie
Facultatea de Biologie și Geologie Biologie
Biochimie
Biologie ambientală
Ecologie și protecția mediului
Geologie
Inginerie geologică
Biotehnologii industriale
Facultatea de Geografie Geografie
Planificare teritorială
Geografia turismului
Hidrologie și meteorologie
Cartografie
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Știința mediului
Ingineria mediului
Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice
Facultatea de Drept Drept
Facultatea de Litere Limba și literatura română
Literatură universală și comparată
Limba și literatura maghiară
Limba și literatura germană
Limba și literatura engleză
Limba și literatura franceză
Limba și literatura rusă
Limba și literatura ucraineană
Limba și literatura italiană
Limba și literatura spaniolă
Limba și literatura norvegiană
Limba și literatura finlandeză
Limba și literatura chineză
Limba și literatura coreeană
Limba și literatura japoneză
Filologie clasică
Limbi moderne aplicate
Etnologie
Studii culturale
Facultatea de Istorie și Filosofie Istorie
Istoria artei
Arheologie
Arhivistică
Relații internaționale și studii europene
Științe ale informării și documentării
Etnologie
Turism cultural
Studii de securitate
Filosofie
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Sociologie
Resurse umane
Antropologie
Asistență socială
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Psihologie
Psihopedagogie specială
Pedagogie
Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Marketing
Economia comerțului, turismului și serviciilor
Administrarea afacerilor
Economie agroalimentară și a mediului
Economie generală
Finanțe și bănci
Contabilitate și informatică de gestiune
Management
Informatică economică
Statistică și previziune economică
Economie și afaceri internaționale
Facultatea de Studii Europene Relații internaționale și studii europene
Management
Studii americane
Administrație europeană
Facultatea de Business Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Științe politice
Administrație publică
Servicii și politici de sănătate
Leadership în sectorul public
Comunicare și relații publice
Jurnalism
Publicitate
Media digitală
Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sportivă
Sport și performanță motrică
Kinetoterapie și motricitate specială
Facultatea de Teologie Ortodoxă Teologie ortodoxă pastorală
Teologie ortodoxă didactică
Teologie ortodoxă – asistență socială
Artă sacră
Facultatea de Teologie Greco-Catolică Teologie greco-catolică didactică
Teologie greco-catolică – asistență socială
Teologie greco-catolică pastorală
Facultatea de Teologie Reformată Teologie reformată didactică
Teologie reformată – asistență socială
Pedagogie muzicală
Facultatea de Teologie Romano-Catolică Teologie reformată didactică
Teologie reformată – asistență socială
Pedagogie muzicală
Facultatea de Teatru și Televiziune Artele spectacolului (actorie)
Artele spectacolului (regie)
Teatrologie
Cinematografie, fotografie, media
Filmologie
Universitatea de Artă și Design – Cluj Napoca Facultatea de Arte Plastice  
Facultatea de Arte Decorative și Design  
Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca Facultatea de Medicină  
Facultatea de Medicină Dentară  
Facultatea de Farmacie  
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară – Cluj Napoca Facultatea de Agricultură  
Facultatea de Horticultură  
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologie  
Facultatea de Medicină Veterinară  
Universitatea Tehnică Cluj Napoca Facultatea de Inginerie  
Facultatea de Resurse Minerale și Mediu (desființată din 2014)  
Facultatea de Litere  
Facultatea de Stiință  
Universitatea Ovidius – Constanța Facultatea de Medicină Dentară  
Facultatea de Științe Economice  
Facultatea de Istorie și Științe Politice  
Facultatea de Farmacie  
Facultatea de Medicină  
Facultatea de Psihologie și Științele Educației  
Facultatea de Litere  
Facultatea de Educație fizică și Sport  
Facultatea de Teologie  
Facultatea de Matematică și Informatică  
Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie  
Facultatea de Arte  
Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole  
Facultatea de Drept și Științe Administrative  
Facultatea de Construcții  
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă  
Universitatea din Craiova Facultatea de Agronomie  
Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică  
Facultatea de Drept  
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor  
 Facultatea de Educație Fizică și Sport  
Facultatea de Horticultură  
Facultatea de Inginerie Electrică  
Facultatea de Litere  
Facultatea de Mecanică  
Facultatea de Teologie Ortodoxă  
Facultatea de Științe  
Universitatea de Medicină și Farmacie – Craiova Facultatea de Medicină  
Facultatea de Medicină Dentară  
Facultatea de Farmacie  
Facultatea de Moașe și Asistență Medicală  
Universitatea “Dunărea de Jos” – Galați Facultatea de Inginerie  
Facultatea de Arhitectură Navală  
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor  
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică  
Facultatea de Educație Fizică și Sport  
Facultatea de Litere  
Facultatea de Științe și Mediu  
Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie  
Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila  
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor  
Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice  
Facultatea de Medicină și Farmacie  
Facultatea de Arte  
Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești  
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” – Iași Facultatea de Biologie  
Facultatea de Chimie  
Facultatea de Drept  
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor  
Facultatea de Educație Fizică și Sport  
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice  
Facultatea de Fizică  
Facultatea de Geografie și Geologie  
Facultatea de Informatică  
Facultatea de Istorie  
Facultatea de Litere  
Facultatea de Matematică  
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației  
Facultatea de Teologie Ortodoxă  
Facultatea de Teologie Romano-Catolică  
Universitatea de Arte “George Enescu” – Iași Facultatea de Interpretare, Compozitie si Studii Muzicale Teoretice  
Facultatea de Teatru  
Facultatea de Arte Vizuale și Design  
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” – Iași Facultatea de Medicină  
Facultatea de Medicină Dentară  
Facultatea de Farmacie  
Facultatea de Bioinginerie  
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” – Iași Facultatea de Agricultură  
Facultatea de Horticultură  
Facultatea de Zootehnie  
Facultatea de Medicină Veterinară  
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” – Iași Facultatea de Arhitectură “G. M. Cantacuzino”  
Facultatea de Automatică și Calculatoare  
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului  
Facultatea de Construcții și Instalații  
Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial  
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației  
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată  
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului  
Facultatea de Mecanică  
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor  
Facultatea de Textile Pielărie și Management Industrial  
Universitatea din Oradea Facultatea de Arte  
Facultatea de Construcții și Arhitectură  
Facultatea de Drept  
Facultatea de Geografie, Turism și Sport  
Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației  
Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial  
Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică  
Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării  
Facultatea de Litere  
Facultatea de Medicină și Farmacie  
Facultatea de Protecția Mediului  
Facultatea de Științe  
Facultatea de Științe Economice  
Facultatea de Științe Socio-Umane  
Facultatea de Teologie Ortodoxă  
Universitatea din Petroșani Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică  
Facultatea de Mine  
Facultatea de Științe  
Universitatea din Pitești Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică  
Facultatea de Mecanică și Tehnologie  
Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare  
Facultatea de Științe Economice și Drept  
Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie   
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie Arte  
Universitatea Petrol-Gaze – Ploiești Ingineria Petrolului şi Gazelor  
Inginerie Mecanică şi Electrică  
Tehnologia Petrolului şi Petrochimie  
Litere şi Ştiinţe  
Ştiinţe Economice  
Universitatea “Eftimie Murgu” – Reșița Facultatea de Inginerie şi Management  
Facultatea de Ştiinţe Economice  
Facultatea de Ştiinţe Sociale  
Universitatea “Lucian Blaga” – Sibiu Facultatea de Teologie  
Facultatea de Drept  
Facultatea de Litere și Arte  
Facultatea de Științe Socio-Umane  
Facultatea de Inginerie  
Facultatea de Medicină  
Facultatea de Științe  
Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului  
Facultatea de Științe Economice  
Universitatea “Ștefan cel Mare” – Suceava Facultatea de Istorie și Geografie (FIG);  
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării (FLSC);  
Facultatea de Științe ale Educației (FSE);  
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (FIESC);  
Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică (FSEAP);  
Facultatea de Drept și Științe Administrative (FDSA);  
Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management (FIMMM);  
Facultatea de Silvicultură (FS);  
Facultatea de Inginerie Alimentară (FIA);  
Facultatea de Educație Fizică și Sport (FEFS).  
Universitatea Valahia – Târgoviște Facultatea de Științe Economice  
Facultatea de Drept și Științe Administrative  
Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației  
Facultatea de Științe și Arte  
Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor  
Facultatea de Ingineria Materialelor și Mecanică  
Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației  
Facultatea de Științe Umaniste  
Facultatea de Științe Politice, Litere și Comunicare  
Facultatea de Științe și Inginerie Alexandria  
Universitatea “Constantin Brâncuși” – Târgu Jiu Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă  
Facultatea de Științe ale Educației și Management Public  
Facultatea de Științe Juridice  
Facultatea de Științe Economice  
Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale  
Universitatea de Arte – Târgu Mureș Facultatea de Teatru Artele spectacolului:actorie, păpuși și marionete,regie de teatru
Teatrologie (management cultural, jurnalism teatral)
Facultatea de Muzică Pedagogie muzicală
Universitatea de Medicină și Farmacie – Târgu Mureș Facultatea de medicină Medicină
Medicină (militară)
Moașe
Asistență medicală
Facultatea de medicină dentară Medicină dentară 
Tehnică dentară
Facultatea de farmacie Farmacie
Tehnică de farmacie
Universitatea “Petru Maior” – Târgu Mureș Facultatea de Inginerie  
Facultatea de Științe și Litere  
Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative  
Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș – Timișoara Facultatea de farmacie  
Facultatea de medicină dentară  
Facultatea de medicină  
Universitatea Politehnica – Timișoara Facultatea de Arhitectură  
Facultatea de Automatică și Calculatoare  
Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului  
Facultatea de Construcții  
Facultatea de Electronică și Telecomunicații  
Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică  
Facultatea de Management în Producție și Transporturi  
Facultatea de Mecanică  
Facultatea de Inginerie din Hunedoara  
Facultatea de Științe ale Comunicării  
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului – Timișoara Facultatea de Agricultură  
Facultatea de Horticultură și Silvicultură  
Facultatea de Management Agricol  
Facultatea de Medicină Veterinară  
Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare  
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii  
Universitatea de Vest – Timișoara Facultatea de Arte și Design  
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie  
Facultatea de Drept și Științe Administrative  
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor  
Facultatea de Educație Fizică și Sport  
Facultatea de Fizică  
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie  
Facultatea de Matematică și Informatică  
Facultatea de Muzică si Teatru  
Facultatea de Sociologie și Psihologie  
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării