Orientare pentru carieră


Admitere universități de stat

ADMITEREA 2022 la oricare dintre

universitățile de stat din România, aici vei găsi toate informațiile de care ai nevoie.

Mult succes!

anul universitar 2022-2023


Cluj-Napoca

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj

Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Fizică
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Facultatea de Biologie și Geologie
Facultatea de Geografie
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Facultatea de Drept
Facultatea de Litere
Facultatea de Istorie și Filosofie
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Facultatea de Studii Europene
Facultatea de Business
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Greco-Catolică
Facultatea de Teologie Reformată și muzică
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Facultatea de Teatru și Film

Facultatea de Inginerie

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de Arhitectură și Urbanism
Facultatea de Automatică și Calculatoare
Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică
Facultatea de Construcții
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului
Facultatea de Inginerie a Instalațiilor
Facultatea de Inginerie Electrică
Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției
CUNBM – Facultatea de Inginerie
CUNBM – Facultatea de Litere
CUNBM – Facultatea de Științe

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj

Facultatea de Medicină
Facultatea de Medicină Dentară
Facultatea de Farmacie

Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca

Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca

Facultatea de Arte Plastice
Facultatea de Arte Decorative și Design


București

Universitatea din București

Facultatea de Administrație și Afaceri
Facultatea de Biologie
Facultatea de Chimie
Facultatea de Drept
Facultatea de Filosofie
Facultatea de Fizică
Facultatea de Geografie
Facultatea de Geologie și Geofizică
Facultatea de Istorie
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Facultatea de Litere
Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
Facultatea de Științe Politice
Facultatea de Teologie Baptistă
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Departamentul de Educaţie Fizică și Sport

Universitatea Politehnica din București

Facultatea de Inginerie Electrică
Facultatea de Energetica
Facultatea de Automatică și Calculatoare
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică
Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice
Facultatea de Transporturi
Facultatea de Inginerie Aerospațială
Facultatea de Știința și iIngineria Materialelor
Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
Facultatea de Științe Aplicate
Facultatea de Inginerie Medicală
Facultatea de Antreprenoriat Ingineria și Managementul Afacerilor

Academia de Studii Economice, București

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine
Facultatea de Administratie si Management Public
Bucharest Business School (Scoala de Afaceri)
Facultatea de Business si Turism
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
Facultatea de Drept
Facultatea de Economie Teoretica si Aplicata
Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
Facultatea de Management
Facultatea de Marketing
Facultatea de Relatii Economice Internationale

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București

Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere
Facultatea de Medicină Veterinară
Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului
Facultatea de Biotehnologii
Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București

Facultatea de Medicină
Facultatea de Medicină Dentară
Facultatea de Farmacie
Facultatea de Moașe și Asistență Medicală

Universitatea Tehnică de Construcții, București

Facultatea de Constructii Civile Industriale si Agricole
Facultatea de Hidrotehnica
Facultatea de Cai Ferate Drumuri si Poduri
Facultatea de Ingineria Instalatiilor
Facultatea de Utilaj Tehnologic
Facultatea de Geodezie
Facultatea de Inginerie în limbi străine

Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București

Facultatea de Administrație Publică
Facultatea de Comunicare și Relații Publice
Facultatea de Management
Facultatea de Științe Politice

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, București

Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Kinetoterapie

Universitatea Națională de Arte, București

Facultatea de Arte Plastice
Facultatea de Arte Decorative și Design

Universitatea Națională de Muzică, București

Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală
Facultate de Interpretare Muzicală

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”, București

Facultatea de Teatru
Facultatea de Film


Propunere ofertă educațională învățământ PROFESIONAL, an școlar 2021-2022

Propunere ofertă educațională învățământ LICEAL, an școlar 2021-2022


CJRAE_Activități OSP-2019