SEOSP

Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (SEOSP) este o structură a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara, care își desfășoară activitatea în baza OMENCȘ nr. 5805/2016. La nivelul acestuia se realizează evaluarea în vederea orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale. 
In acest scop SEOSP:
– primește și  înregistrează cererile de orientare școlară însoțite de actele necesare;
– consiliază părinții/reprezentantul legal asupra  orientării școlare în raport cu particularitățile individuale ale copilului și asupra păstrării documentelor;
– solicită clarificări și informații suplimentare față de documentele din dosar, dacă este cazul;
– programează o întâlnire cu copilul şi părinţii/reprezentantul legal în vederea evaluării psihoeducaţionale;
– intervievează părinţii şi copilul în cadrul întâlnirii programate;
– întocmește fişa de evaluare psihoeducaţională şi raportul sintetic de evaluare;
– aplică prevederile legale privind orientarea şcolară şi profesională;
– prezintă și argumentează propunerea privind orientarea școlară a copiilor cu CES și a celor fără CES, nedeplasabili din motive medicale, în sedința COSP;
– ține evidența tuturor cererilor de orientare și a modului de soluționare a acestora;
– consiliază responsabilul de caz servicii psihoeducaționale cu privire la întocmirea proiectului planului de servicii individualizat;
– primește proiectele planurilor de servicii individualizate, întocmite de responsabili de caz servicii psihoeducaționale, pentru elevii care beneficiază de certificat de orientare școlară și profesională;
– prezintă și argumentează propunerea privind aprobarea/respingerea proiectelor planurilor de servicii individualizate, în sedința COSP;
– ține evidența tuturor elevilor cu CES pentru care trebuie întocmite planuri de servicii individualizate, precum și a planurilor de servicii individualizate aprobate/respinse în COSP.