Suport pentru educaţie incluzivă

 • funcţionează în cadrul Compartimentului Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara

 

Problematica vizată:

 • cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;
 • colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalităţii elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională;
 • informare  şi consiliere pentru elevi, părinţi şi  cadre didactice în domeniul educaţiei incluzive;

 

 • realizarea de materiale şi mijloace de învăţământ  cu valoare de suport metodico-ştiinţific, pentru integrarea elevilor cu CES în învăţământul de masă şi în învăţământul special;
 • prevenirea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii;

Organizare întâlniri de lucru pentru cadre didactice  și facilitatori:

Intilnire de lucru facilitatori_compressed

Semestrul I

Organizare întâlniri de lucru pentru cadre didactice:

Adresa CIEC

Întâlniri de lucru:

Strategii de monitorizare a aplicării Planului de servicii individualizat la elevii cu CES. Realizare instrumente de lucru

Perioada de desfăşurare: 18.11.2019/26.11.2019

 Beneficiari: 145 cadre didactice (responsabili CIEC și responsabili de caz de servicii psihoeducaționale)

 Nr.  întâlniri de lucru – 5 zone şcolare

Materiale informative:

INTEGRAREA ELEVULUI CU CES ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ

 • Date de contact:
 • Sediul: Deva, Str. Gheorghe Bariţiu, Nr.2,(parter I.Ș.J. HD, sala 07)
 • Telefon/Fax:0254/219074
 • Telefon mobil:0729/532210
 • e-mail:consilierpedagogie@yahoo.com

Responsabil serviciu: prof. consilier școlar  Alina Melania Mariş