Consiliere parentală

Dragă părinte,

Survolăm o perioadă în care parteneriatul școală-familie a devenit mai important ca niciodată. Animați de spiritul de colaborare, dorim să contribuim la întărirea acestor legături pentru atingerea unui țel comun: binele superior al copilului. 

În acest scop, vom implementa și în acest an școlar activități specifice pentru părinți.

Implică-te, devenind astfel suporterul principal al copilului tău în drumul său spre maturitate!


COMPARTIMENTUL  CONSILIERE  PARENTALĂ:

oferă informare, consiliere, documentare și îndrumare pentru părinți în problematici specifice de adaptare a elevilor la mediul școlar și optimizare a relațiilor școală-familie;

elaborează și diseminează materiale informative utile părinților;

propune și proiectează programe de consiliere parentală;

organizează la solicitare activități de consiliere parentală pe diferite tematici.

Scop: Consolidarea parteneriatul școală-familie din învățământul preuniversitar hunedorean.

Beneficiari direcți: părinți.

Beneficiari indirecți: elevi, cadre didactice.

Date de contact:

Sediul: Deva, Str. Gheorghe Bariţiu, Nr.2,(parter I.Ș.J. HD, sala 07)

Telefon/Fax:0254/219074

e-mail:office@cjraehd.ro

Responsabil compartiment: Prof. consilier școlar Poanta Roxana-Elena

Ofertă consiliere parentală 

2020-2021

PROGRAM

Kit de optimizare a echilibrului emoțional

Perioadă de implementare: noiembrie 2020 – mai 2021

PROGRAM

Tulburările specifice de învățare – în lumina reflectoarelor

Perioada de implementare: octombrie 2020 – martie 2021

     

PROGRAM

Kit de instalare a echilibrului emoțional

Perioada de implementare: octombrie-decembrie 2020