Consiliere parentală

Descriere…

 

Considerăm că o bună colaborare cu familia e un pas important în evoluția școlară și ameliorarea problemelor comportamentale ale elevilor.

 

Poți face ca dificultățile întâmpinate de copilul tău să devină oportunități de învățare!

 

Serviciul „Consiliere parentală”:

  • oferă infomare, consiliere, documentare și îndrumare pentru părinți în problematici specifice de adaptare a elevilor la mediul școlar și optimizare a relațiilor școală-elevi-părinți;
  • realizează instrumente de lucru utile cadrelor didactice;
  • elaborează și diseminează materiale informative utile părinților;
  • propune și proiectează programe de consiliere parentală;
  • organizează la solicitare programe de consiliere parentală pe diferite tematici.

Scop: diminuarea dificultăților/problematicilor cu care se confruntă preșcolarii/elevii din învățământul preuniversitar hunedorean, prin consolidarea parteneriatul școală-elevi-familie.

Beneficiari direcți: părinți.

Beneficiari indirecți: elevi, cadre didactice.

Date de contact:

  • Sediul: Deva, Str. Gheorghe Bariţiu, Nr.2,(parter I.Ș.J. HD, sala 07)
  • Telefon/Fax:0254/219074
  • e-mail:office@cjraehd.ro

Responsabil serviciu: Prof. Cons. Șc. Poanta Roxana Elena

 

   În perioada mai-iunie 2019, Serviciul de „Consiliere Parentală” a organizat activități zonale destinate părinților. Mulțumim tuturor celor implicați precum și părinților care au dat curs invitației!