Misiune/ Viziune

MISIUNEA:

CJRAE Hunedoara, ca instituție conexă a învățământului preuniversitar:

  • oferă servicii educaționale specifice  pentru preșcolari/ elevi, cadre didactice, părinți și membrii comunității, pornind de la nevoile identificate la nivelul beneficiarilor 
  • contribuie la asigurarea unui climat școlar favorabil și la armonizarea nevoilor de autorealizare a fiecărui preșcolar/elev, cu potențialul propriu și tendințele vieții sociale,  pentru a facilita accesul egal la o educație de calitate și integrarea cu succes pe piața muncii.

 

 

VIZIUNEA:

CJRAE Hunedoara

– catalizator al resurselor necesare dezvoltării individului şi alegerii căii optime spre autoîmplinire şi integrare socială.