Misiune/ Viziune

Viziune

CJRAE Hunedoara –catalizator al resurselor necesare dezvoltării individului şi alegerii căii optime spre autoîmplinire şi integrare socială.

Misiune

CJRAE Hunedoara, instituţie conexă a învăţământului preuniversitar, oferă servicii educaţionale specifice  pentru preşcolari/ elevi, cadre didactice, părinţi şi membrii comunităţii, pronind de la nevoile identificate la nivelul beneficiarilor. Ne propunem să contribuim la  asigurarea unui climat şcolar favorabil şi la armonizarea nevoilor de autorealizare a fiecărui preşcolar/elev, cu potenţialul propriu şi tendinţele vieţii sociale,  pentru a le facilita accesul egal la o educaţie de calitate  şi integrarea cu  succes pe piaţa muncii.